Οι αιτήσεις υποβάλλονται διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία και θα ανεβάσετε-upload στην ειδική πλατφόρμα του ΔΠΜΣ.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων στο ΔΠΜΣ δημοσιεύεται εντός του εαρινού εξαμήνου και περιέχει όλες τις πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, τα απαραίτητα προσόντα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής. Οι αιτήσεις είναι έγκυρες αν υποβληθούν πλήρεις και εντός της οριζόμενης προθεσμίας σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

Η ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπά θέματα, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ και στα γραφεία της Γραμματείας του ΔΠΜΣ. Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ

Οι συστατικές επιστολές από τον Καθηγητή/Εργοδότη αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος πριν από την ημερομηνία συνέντευξης των υποψηφίων.

Δικαιολογητικά Υποψηφίου:

  1. Αίτηση Συμμετοχής
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Πτυχίο Πανεπιστημίου/ΤΕΙ (με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
  4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)
  5. Αναγνωρισμένο δίπλωμα γνώσης Αγγλικής γλώσσας
  6. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις/Διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
  7. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
  8. Επιπρόσθετα προσόντα (μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχίου Πανεπιστημίου/ΤΕΙ)
  9. Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ ή εργοδότες (αποκλειστικά ηλεκτρονικά)
  10. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κληθούν να περάσουν από συνέντευξη. Θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση από τη Γραμματεία.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.