Σημαντικές Ημερομηνίες 
Υποβολή αιτήσεων:1/3/2023 – 18/7/2023
Συνεντεύξεις:Παρασκευή 27/07/2023 (δια ζώσης και εξ αποστάσεως)
Ενημέρωση Εισακτέων:Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023
Έναρξη μαθημάτων:Σάββατο 16-9-2023