Σημαντικές Ημερομηνίες 
Υποβολή αιτήσεων:1/3/2023 – 18/7/2023
Συνεντεύξεις:Πέμπτη 27/7/2023 και εξ αποστάσεως
Ενημέρωση Εισακτέων:Παρασκευή 4/8/2023
Έναρξη μαθημάτων:Σάββατο 16/9/2023