Σημαντικές Ημερομηνίες 
Υποβολή αιτήσεων:10/4/2022 – 22/7/2022
Συνεντεύξεις:Πέμπτη 28/7/2022 και εξ αποστάσεως
Ενημέρωση Εισακτέων:Παρασκευή 5/8/2022
Έναρξη μαθημάτων:Σάββατο 17/9/2022