Επικοινωνία
 28ης Οκτωβρίου 78, 38333, Βόλος Κτίριο Ματσάγγου, Ισόγειο, Γραφείο I3
 Τηλ: 2421006349 (Καθημερινά 19:00-21:00) – Φαξ: 2421006348
secpost-accaud@uth.gr