Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, σε συνεργασία με το Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Λογιστική και Ελεγκτική προσφέρουν στους αποφοίτους την δυνατότητα  απόκτησης της Πιστοποίησης του Association of Chartered Certified  Accountants (ACCA).

Αυτή η Πιστοποίηση αναδεικνύει την ποιότητα και την πληρότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Λογιστική και Ελεγκτική και  παράλληλα προσφέρει στους αποφοίτους σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο αντανακλά γνώσεις και κατάρτιση στο υψηλότερο επίπεδο με αναγνώριση από το Επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή και τον κόσμο της Λογιστικής και Ελεγκτικής.

Ταυτόχρονα, η Πιστοποίηση του ACCA για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα χορηγεί απαλλαγές στις παρακάτω ενότητες της  Πιστοποίησης του ACCA.

 MSc in Accounting & Auditing
Accountant in Business

Management Accounting

Financial Accounting

Corporate Law

On completion
Performance Management On the basis of Managerial Accounting I PLUS Managerial Accounting II
Taxation On the basis of Tax Accounting
Financial Reporting On the basis of Financial Accounting I PLUS Financial Accounting II
Financial Management On the basis of Financial Analysis I PLUS Financial Analysis II