30 Απρίλιος

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. μπορούν να λάβουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ή είναι απαραίτητη η κατοχή πρώτου πτυχίου από αμιγώς οικονομική σχολή; Ως μέλη του …

30 Απρίλιος

Erasmus+

Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε την περίοδο των σπουδών σας στο εξωτερικό με πρακτική άσκηση για να αποκτήσετε επαγγελματική εμπειρία, που είναι όλο και περισσότερο αναγκαία για να εισέλθετε στην αγορά …

30 Απρίλιος

Συνεργασία με τον ΕΣΟΕΛ

Παρέχουμε 35% έκπτωση στα δίδακτρα στους φορείς – μέλη του (ΕΣΟΕΛ) Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας Φορείς και Υπηρεσίες επιθεώρησης-ελέγχου και καταπολέμησης της διαφθοράς μέλη του ΕΣΟΕΛα) Εθνική Αρχή …

30 Απρίλιος

Υποτροφίες Αριστείας (για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23)

Στα πλαίσια αναγνώρισης και επιβράβευσης της Αριστείας με κριτήριο το βαθμό Πτυχίου προβλέπεται:Μία (1) υποτροφία Αριστείας (πλήρης απαλλαγή διδάκτρων) για τον υποψήφιο μεταπτυχιακό φοιτητή με τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου προπτυχιακού …

30 Απρίλιος

Συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

To Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Strategic Business Reporting (SBR) – ACCA, απευθύνεται κυρίως στους απόφοιτους του ΠΜΣ «Λογιστική και Ελεγκτική» δίνοντας την δυνατότητα πρόσβασης στο επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή και τον κόσμο …

30 Απρίλιος

Συνεργασία με το ACCA

Συνεργασία με το ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Λογιστική και Ελεγκτική προσφέρουν στους αποφοίτους την δυνατότητα  απόκτησης της Πιστοποίησης του Association of Chartered Certified  Accountants (ACCA).  Αυτή η Πιστοποίηση …

30 Απρίλιος

Χαιρετισμός Διευθυντή ΠΜΣ

Αγαπητοί Φίλοι, Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Λογιστική & Ελεγκτική’, που συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σκοπός …

30 Απρίλιος

Κανονισμός λειτουργίας Βιβλιοθήκης και Αναγνωστηρίου ΔΠΜΣ​

Βιβλιοθήκη       Η Βιβλιοθήκη του ΠΘ λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:00 μέχρι 20:00, με εξαίρεση το παράρτημα του Ιατρικού Τμήματος, το οποίο λειτουργεί από 08:30-21:30.       Η …

30 Απρίλιος

Οδηγίες συγγραφής διπλωματικών εργασιών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – Οδηγίες συγγραφής διπλωματικών εργασιών Οι φοιτητές καλούνται μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες να στείλουν προσχέδιο στον επιβλέποντα καθηγητή στο οποίο θα παρουσιάζουν   την ερευνητική μεθοδολογία (οικονομικά / οικονομετρικά …