30 Απρίλιος

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. μπορούν να λάβουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ή είναι απαραίτητη η κατοχή πρώτου πτυχίου από αμιγώς οικονομική σχολή; Ως μέλη του …

30 Απρίλιος

Erasmus+

Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε την περίοδο των σπουδών σας στο εξωτερικό με πρακτική άσκηση για να αποκτήσετε επαγγελματική εμπειρία, που είναι όλο και περισσότερο αναγκαία για να εισέλθετε στην αγορά …

30 Απρίλιος

Συνεργασία με τον ΕΣΟΕΛ

Παρέχουμε 35% έκπτωση στα δίδακτρα στους φορείς – μέλη του (ΕΣΟΕΛ) Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας Φορείς και Υπηρεσίες επιθεώρησης-ελέγχου και καταπολέμησης της διαφθοράς μέλη του ΕΣΟΕΛα) Εθνική Αρχή …

30 Απρίλιος

Οδηγίες συγγραφής διπλωματικών εργασιών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – Οδηγίες συγγραφής διπλωματικών εργασιών Οι φοιτητές καλούνται μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες να στείλουν προσχέδιο στον επιβλέποντα καθηγητή στο οποίο θα παρουσιάζουν   την ερευνητική μεθοδολογία (οικονομικά / οικονομετρικά …

20 Ιανουάριος

Relaxing after work

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took …

20 Ιανουάριος

Online Learning Glossary

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took …

20 Οκτώβριος

LMS WordPress plugin

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took …