ΠΡΟΣΟΧΗ !!
Θα πρέπει να φυλάξετε τον παρακάτω αριθμό γιατί αποτελεί το μοναδικό χαρακτηριστικό που συνδέει εσάς με την φόρμα υποβολής συμμετοχής.
Στην πράξη αυτός ο αριθμός αντικαθιστά το Ονοματεπώνυμο σας.
Όταν αναρτηθούν τα αποτελέσματα, με αυτόν τον αριθμό θα δείτε αν έχετε επιλέγει ή όχι.
Αν για κάποιο λόγο δεν εμφανιστεί αριθμός ή ο αριθμός είναι μηδέν, τότε επικοινωνήστε με τη γραμματεία.

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ : *** ***!

Εφόσον βλέπετε το μήνυμα αυτής της σελίδας, σημαίνει ότι η φόρμα δήλωσης συμμετοχής υποβλήθηκε επιτυχώς και δεν χρειάζεται να γίνει ΚΑΜΙΑ άλλη ενέργεια από μέρους σας.