Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής</br>2016-2017</br></br>

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής
2016-2017

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσόντων των υποψηφίων και τις συνεντεύξεις ανακοινώνουμε τον πίνακα των αποτελεσμάτων.
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να επιβεβαιώσουν την πρόθεση εγγραφής τους στο ΠΜΣ στην Γραμματεία διαβάζοντας τις ειδικές οδηγίες (βλ. εδώ).

 

Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Ιατρίδης
Διευθυντής του ΠΜΣ

 

Πίνακας αποτελεσμάτων.