Σημαντικές Ημερομηνίες  
Υποβολή αιτήσεων: 1/6/2020 – 10/8/2020
Συνεντεύξεις: Τρίτη 18/8/2020 και εξ αποστάσεως
Ενημέρωση Εισακτέων: Παρασκευή 28/8/2020
Έναρξη μαθημάτων: Σάββατο 19/9/2020