Σημαντικές Ημερομηνίες 
Υποβολή αιτήσεων:17 Απριλίου – 8 Ιουλίου 2019
Συνεντεύξεις:Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019
Ενημέρωση Εισακτέων:18 Ιουλίου 2019
Εγγραφές Εισακτέων:4 – 14 Σεπτεμβρίου 2019
Έναρξη μαθημάτων:21 Σεπτεμβρίου 2019

Ημερολόγιο σημαντικών ημερομηνιών εδώ.