Σημαντικές Ημερομηνίες  
Υποβολή αιτήσεων: 15/3/2021 έως 2/7/2021
Συνεντεύξεις: Παρασκευή 9/7/2021 και εξ αποστάσεως
Ενημέρωση Εισακτέων: Δευτέρα 19-7-2021
Έναρξη μαθημάτων: Σάββατο 18/9/2021