Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, σε συνεργασία με το Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Λογιστική και Ελεγκτική προσφέρουν στους αποφοίτους την δυνατότητα  απόκτησης της Πιστοποίησης του Association of Chartered Certified  Accountants (ACCA).

Αυτή η Πιστοποίηση αναδεικνύει την ποιότητα και την πληρότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Λογιστική και Ελεγκτική και  παράλληλα προσφέρει στους αποφοίτους σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο αντανακλά γνώσεις και κατάρτιση στο υψηλότερο επίπεδο με αναγνώριση από το Επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή και τον κόσμο της Λογιστικής και Ελεγκτικής.

Ταυτόχρονα, η Πιστοποίηση του ACCA για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα χορηγεί απαλλαγές στις παρακάτω ενότητες της  Πιστοποίησης του ACCA.

 MSc in Accounting & Auditing
Accountant in Business

Management Accounting

Financial Accounting

Corporate & Business Law

On completion
Performance Management Managerial Accounting I
Managerial Accounting II
Taxation Tax Accounting
Financial Reporting Financial Accounting I
Financial Accounting II
Audit and Assurance
(2021 Graduates Onwards)
Auditing I
Auditing II
Financial Management Financial Analysis I
Financial Analysis II