Οι υποψήφιοι καλούνται με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ να «ανεβάσουν» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αντίγραφο καταβολής εξόδων διαχείρισης φακέλου.

Καταβαλλόμενο Ποσό 50€

Ειδικότερα η κατάθεση του χρηματικού ποσού θα γίνει στα παρακάτω στοιχεία:


Για τους επιτυχόντες που θα καταβάλλουν δίδακτρα τα παραπάνω τέλη συμψηφίζονται με τα τέλη φοίτησης.