Ολοκλήρωση της  πιστοποίησης του Ορκωτού Λογιστή σε συνεργασία με το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ  – ΠΘ   και το ACCA’.

https://learning.uth.gr/strategic_business_reporting/

Τo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Strategic Business Reporting (SBR) – ACCA, απευθύνεται κυρίως στους απόφοιτους του ΠΜΣ «Λογιστική και Ελεγκτική» δίνοντας την δυνατότητα πρόσβασης στο επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή και τον κόσμο της Λογιστικής και Ελεγκτικής.
Αυτό αποτελεί ένα από τα μαθήματα που θα ολοκληρώσουν την πιστοποίηση του Ορκωτού Λογιστή σε συνεργασία με το ACCA.
Το ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) είναι παγκόσμιος φορέας για επαγγελματίες λογιστές. Στόχος του είναι να προσφέρει τίτλους πιστοποίησης προσόντων, οι οποίοι σχετίζονται με τις επιχειρήσεις και αποτελούν την πρώτη επιλογή, σε ανθρώπους ανά τον κόσμο που επιδιώκουν μια ανταποδοτική σταδιοδρομία στη λογιστική, τα χρηματοοικονομικά και τη διοίκηση.

To συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί την πρώτη ενότητα για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου ACCA. Θα ακολουθήσουν εκπαιδευτικές προτάσεις και για τις υπόλοιπες ενότητές:
· Advanced Audit and Assurance (AAA)
· Advanced Financial Μanagement (AFM) or Advanced Performance Management (APM)
· Strategic Business Leader (SBL)