Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται διαδικτυακά  συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, στην οποία επισυνάπτονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία και θα «ανεβάσετε-upload» μέσα από τη φόρμα.
Υποδείγματα εντύπων που θα χρειαστείτε (αν δεν τα έχετε κατεβάσει ήδη από την σελίδα οδηγιών), μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ κάνοντας κλικ σε κάθε ένα από τα παρακάτω:

Οι συστατικές επιστολές από τον Καθηγητή/Εργοδότη αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος πριν από την ημερομηνία συνέντευξης των υποψηφίων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
secpost-accaud@econ.uth.gr

Συνίσταται το μέγεθος αρχείου κάθε σκαναρισμένου δικαιολογητικού να είναι μικρότερο ή το πολύ ίσο με 1Mb! Στις περιπτώσεις εκείνες που επιτρέπεται η επισύναψη περισσότερων αρχείων θα πρέπει το συνολικό τους μέγεθος να είναι μικρότερο ή ίσο των 4Mb! Για να μην αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις πρόσθετες οδηγίες που εμφανίζονται κάτω από κάθε πεδίο της ηλεκτρονικής φόρμας. Σας υπενθυμίζουμε ότι η ονοματολογία των επισυναπτόμενων αρχείων θα πρέπει να είναι αυτή που περιγράφουμε και στις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης της φόρμας.

Η φόρμα με τα στοιχεία και τα επισυναπτόμενα έγγραφα, υποβάλλεται με το πάτημα του κουμπιού «Υποβολή»  που υπάρχει στο κάτω τμήμα. Αν η υποβολή της φόρμας και των αρχείων γίνει επιτυχώς θα οδηγηθείτε αυτόματα σε μια σελίδα που θα έχει σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης σε πορτοκαλί φόντο αλλά και έναν μοναδικό αριθμό που πρέπει να φυλάξετε!
Ο αριθμός αυτός αντικαθιστά το ονοματεπώνυμο σας. Με αυτόν τον αριθμό θα μπορέσετε να ελέγξετε αν έχετε επιλεγεί ή όχι όταν αναρτηθούν τα αποτελέσματα. Επίσης με την επιτυχή υποβολή της φόρμας και των αρχείων θα λάβετε και μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε με σύνοψη των στοιχείων της φόρμας. Αν δεν λάβετε μήνυμα email παρακαλούμε να ελέγξετε και το φάκελο spam του προγράμματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που χρησιμοποιείτε.
Τα στοιχεία που φέρουν την ένδειξη * στη φόρμα είναι απαιτούμενα και θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί για να γίνει επιτυχής υποβολή.
Με το πάτημα του κουμπιού «Υποβολή» στο τέλος της φόρμας όλα τα αρχεία που έχετε δηλώσει στη φόρμα, μεταφέρονται ηλεκτρονικά στον κεντρικό διακομιστή του συστήματός μας. Η διάρκεια της μεταφοράς εξαρτάται από την ταχύτητα σύνδεσής σας στο διαδίκτυο και από τον φόρτο εργασίας του συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως να περιμένετε στην οθόνη σας ως και μερικά λεπτά μέχρι να αλλάξει η σελίδα και να δείτε το σχετικό μήνυμα επιτυχούς υποβολής. Μέχρι τότε μην κάνετε καμιά άλλη ενέργεια!