Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους υποψηφίους μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων. Αναρτώνται στους πίνακες των Τμημάτων και ανακοινώνονται
Read More

Διαδικασία επιλογής υποψήφιων

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Σύμφωνα με το νόμο υπεύθυνη για την εισαγωγή των φοιτητών του ΔΠΜΣ είναι η ΕΔΕ μετά από εισήγηση της Επιτροπής

Read More

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους υποψηφίους μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων. Αναρτώνται στους πίνακες των Τμημάτων και ανακοινώνονται
Read More

Διαδικασία επιλογής υποψήφιων

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Σύμφωνα με το νόμο υπεύθυνη για την εισαγωγή των φοιτητών του ΔΠΜΣ είναι η ΕΔΕ μετά από εισήγηση της Επιτροπής

Read More

Υποτροφίες

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Στο ΔΠΜΣ επιπλέον του αριθμού των εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) που πέτυχε στο

Read More

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους υποψηφίους μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων. Αναρτώνται στους πίνακες των Τμημάτων και ανακοινώνονται
Read More

Διαδικασία επιλογής υποψήφιων

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Σύμφωνα με το νόμο υπεύθυνη για την εισαγωγή των φοιτητών του ΔΠΜΣ είναι η ΕΔΕ μετά από εισήγηση της Επιτροπής

Read More

Υποτροφίες

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Στο ΔΠΜΣ επιπλέον του αριθμού των εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) που πέτυχε στο

Read More

Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών


Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, που γίνονται δεκτοί από το ΠΜΣ είναι υποχρεωμένοι: Να παρακολουθούν τις διαλέξεις των μαθημάτων και των σεμιναρίων. Να υποβάλλουν μέσα στις
Read More

Leave a comment