Αγοράκη Μαρία-Ελένη  2104321624
Διδάκτωρ Λογιστικής και Χρηματοικονομικής
magoraki [AT] aueb [DOT] gr
Βρέντζου Ελένη
Προϊσταμένη Τμ. Οικον. & Δημοσιον. Επιπτώσεων Φορολογ. Πολιτικής, Διευ/ση Φορολ. Πολ., Υπ. Οικονομικών
vrentzou [AT] aueb [DOT] gr
Δημητράς Αυγουστίνος  2610367448
Επίκουρος Καθηγητής (Χρηματοοικονομική – Λογιστική), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
dimitras [AT] eap [DOT] gr
Ιατρίδης Γεώργιος   2421074918
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμ. Οικονομικών Επιστημών
giatridis [AT] econ [DOT] uth [DOT] gr
Κεβόρκ Ηλίας  2421074921
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμ. Οικονομικών Επιστημών
kevork [AT] uth [DOT] gr
Κουτούπης Ανδρέας  2105555555
Διδάκτωρ Λογιστικής και Χρηματοικονομικής – Εταιρική Διακυβέρνηση & Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου
andreas.koutoupis [AT] knr [DOT] gr
Μεταξάς Θεόδωρος  2421074917
Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμ. Οικονομικών Επιστημών
metaxas [AT] uth [DOT] gr
Νικολόπουλος Σωτήρης  2410684678
Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Θεσσαλίας, Σχολή Διοίκησης και οικονομίας
s [DOT] nikolopoulos [AT] teilar [DOT] gr
Παπαδάμου Στέφανος  2421074963
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμ. Οικονομικών Επιστημών
stpapada [AT] uth [DOT] gr
Σαντουρίδης Ηλίας  2410684238
Καθηγητής, ΤΕΙ Θεσσαλίας – Τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
isant [AT] teilar [DOT] gr
Σιουγλέ Γεωργία  2108203145
Αναπλ. Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
siougle [AT] aueb [DOT] gr
Τσάμης Αναστάσιος  2109201619
Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, Τομέας Φορολογίας & Ελεγκτικής
atsamis [AT] panteion [DOT] gr
Τσιφόρα Ευδοκία
Καθηγήτρια Εφαρμογών στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
tsifora [AT] teilar [DOT] gr
Τσούτσα Παρασκευή
Καθηγήτρια Εφαρμογών στο τμήμα Λογιστικής και Χρημ/κης του ΤΕΙ Θεσσαλίας.
tsoutsa [AT] teilar [DOT] gr
Φάσσας Αθανάσιος  2410684329
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
afassas [AT] teilar [DOT] gr
Φίλος Ιωάννης  2109201618
Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής και Λογιστικής στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου
filosj [AT] panteion [DOT] gr