Αγοράκη Μαρία-Ελένη   2104321624
Διδάκτωρ Λογιστικής και Χρηματοικονομικής
magoraki [AT] aueb [DOT] gr
Βρέντζου Ελένη
Προϊσταμένη Τμ. Οικον. & Δημοσιον. Επιπτώσεων Φορολογ. Πολιτικής, Διευ/ση Φορολ. Πολ., Υπ. Οικονομικών
vrentzou [AT] aueb [DOT] gr
Δημητράς Αυγουστίνος   2610367448
Επίκουρος Καθηγητής (Χρηματοοικονομική – Λογιστική), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
dimitras [AT] eap [DOT] gr
Ιατρίδης Γεώργιος   2421074918
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμ. Οικονομικών Επιστημών
giatridis [AT] econ [DOT] uth [DOT] gr
Κεβόρκ Ηλίας   2421074921
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμ. Οικονομικών Επιστημών
kevork [AT] uth [DOT] gr
Κουτούπης Ανδρέας   2105555555
Διδάκτωρ Λογιστικής και Χρηματοικονομικής – Εταιρική Διακυβέρνηση & Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου
andreas.koutoupis [AT] knr [DOT] gr
Κουτσούκος Γεώργιος   2103332801
Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής Τμήμα Α ́- Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας Υπ. Οικονομικών
g[DOT]koutsoukos [AT] aueb [DOT] gr
Μεταξάς Θεόδωρος   2421074917
Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμ. Οικονομικών Επιστημών
metaxas [AT] uth [DOT] gr
Παπαδάμου Στέφανος   2421074963
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμ. Οικονομικών Επιστημών
stpapada [AT] uth [DOT] gr
Σαντουρίδης Ηλίας   2410684238
Καθηγητής, ΤΕΙ Θεσσαλίας – Τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
isant [AT] teilar [DOT] gr
Σιουγλέ Γεωργία   2108203145
Αναπλ. Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
siougle [AT] aueb [DOT] gr
Τσάμης Αναστάσιος   2109201619
Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, Τομέας Φορολογίας & Ελεγκτικής
atsamis [AT] panteion [DOT] gr
Τσιφόρα Ευδοκία
Καθηγήτρια Εφαρμογών στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
tsifora [AT] teilar [DOT] gr
Τσούτσα Παρασκευή
Καθηγήτρια Εφαρμογών στο τμήμα Λογιστικής και Χρημ/κης του ΤΕΙ Θεσσαλίας.
tsoutsa [AT] teilar [DOT] gr
Φάσσας Αθανάσιος   2410684329
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
afassas [AT] teilar [DOT] gr