Αγοράκη Μαρία-Ελένη   2104321624
Επίκουρη Καθηγήτρια  Λογιστικής και Χρηματοικονομικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
magoraki [AT] aueb [DOT] gr
Βρέντζου Ελένη
Προϊσταμένη Τμ. Οικον. & Δημοσιον. Επιπτώσεων Φορολογ. Πολιτικής, Διευ/ση Φορολ. Πολ., Υπ. Οικονομικών
vrentzou [AT] aueb [DOT] gr
Δημητράς Αυγουστίνος   2610367448
Καθηγητής (Χρηματοοικονομική – Λογιστική), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
dimitras [AT] eap [DOT] gr
Ιατρίδης Γεώργιος   2421074918
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμ. Οικονομικών Επιστημών
giatridis [AT] econ [DOT] uth [DOT] gr
Κεβόρκ Ηλίας   2421074921
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμ. Οικονομικών Επιστημών
kevork [AT] uth [DOT] gr
Κουτούπης Ανδρέας   –
Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
andreas.koutoupis [AT] knr [DOT] gr
Κουτσούκος Χρήστος   2103332801
Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής Τμήμα Α ́- Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας Υπ. Οικονομικών
ckoutsoukos[AT] uth [DOT] gr
Μεταξάς Θεόδωρος   2421074917
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμ. Οικονομικών Επιστημών
metaxas [AT] uth [DOT] gr
Ντέρτσου Δήμητρα  –
Προϊσταμένη «Διεθνών Πρακτικών και Σχέσεων Φορολογικής Πολιτικής» Υπουργείο Οικονομικών
dntertsou [AT] uth [DOT] gr
Παπαδάμου Στέφανος   2421074963
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμ. Οικονομικών Επιστημών
stpapada [AT] uth [DOT] gr
Σαντουρίδης Ηλίας   2410684238
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
isant [AT] uth [DOT] gr
Σιουγλέ Γεωργία   2108203145
Αναπλ. Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
siougle [AT] aueb [DOT] gr
Τσάμης Αναστάσιος   2109201619
Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, Τομέας Φορολογίας & Ελεγκτικής
atsamis [AT] panteion [DOT] gr
Τσιφόρα Ευδοκία
Λέκτορας Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας Εφαρμογών – Λογιστικής και Χρημ/κης.
tsifora [AT] uth [DOT] gr
Τσούτσα Παρασκευή
Λέκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Λογιστικής και Χρημ/κης.
tsoutsa [AT] uth [DOT] gr
Φάσσας Αθανάσιος   2410684329
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Λογιστικής και Χρημ/κης.
afassas [AT] uth [DOT] gr