Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών</br></br></br>

Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών


Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, που γίνονται δεκτοί από το ΠΜΣ είναι υποχρεωμένοι:
Να παρακολουθούν τις διαλέξεις των μαθημάτων και των σεμιναρίων.
Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα.
Να προσέρχονται στις εξετάσεις.
Να καταβάλλουν τα δίδακτρα στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος.
Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων των Τμημάτων καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.