Επικοινωνία

 28ης Οκτωβρίου 78, 38333, Βόλος Κτίριο Ματσάγγου, Ισόγειο, Γραφείο I3

 Τηλ: 2421006349 (Καθημερινά 10:00-14:00) – Φαξ: 2421006348

secpost-accaud@uth.gr