30 Απρίλιος

Υποτροφίες Αριστείας (για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23)

Στα πλαίσια αναγνώρισης και επιβράβευσης της Αριστείας με κριτήριο το βαθμό Πτυχίου προβλέπεται:Μία (1) υποτροφία Αριστείας (πλήρης απαλλαγή διδάκτρων) για τον υποψήφιο μεταπτυχιακό φοιτητή με τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου προπτυχιακού …

30 Απρίλιος

Συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

To Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Strategic Business Reporting (SBR) – ACCA, απευθύνεται κυρίως στους απόφοιτους του ΠΜΣ «Λογιστική και Ελεγκτική» δίνοντας την δυνατότητα πρόσβασης στο επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή και τον κόσμο …

30 Απρίλιος

Συνεργασία με το ACCA

Συνεργασία με το ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Λογιστική και Ελεγκτική προσφέρουν στους αποφοίτους την δυνατότητα  απόκτησης της Πιστοποίησης του Association of Chartered Certified  Accountants (ACCA).  Αυτή η Πιστοποίηση …