Τελευταία Ενημέρωση της Σελίδας : 28/03/2021

Οι αιτήσεις υποβάλλονται διαδικτυακά  στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία και θα «ανεβάσετε-upload» στην ειδική πλατφόρμα του ΠΜΣ (σύνδεσμο – link θα βρείτε πιο κάτω).

Οι συστατικές επιστολές (κατέβασε υπόδειγμα)  από τον Καθηγητή/Εργοδότη αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος πριν από την ημερομηνία συνέντευξης των υποψηφίων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

(secpost-accaud@econ.uth.gr).

Δικαιολογητικά Υποψηφίου:

Δήλωση Συμμετοχής (βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ) (την συμπληρώνετε και την υποβάλετε on line)
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (κατεβάστε υπόδειγμα).
Πτυχίο Πανεπιστημίου/ΤΕΙ  (με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)
Αναγνωρισμένο δίπλωμα γνώσης Αγγλικής γλώσσας επίπεδου FC /Β2
Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ (ή βεβαίωση επάρκειας γνώσης χειρισμού Η/Υ από τη γραμματεία του Τμήματος που σπουδάσατε)
Επιστημονικές Δημοσιεύσεις/Διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
Επιπρόσθετα προσόντα (μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχίου Πανεπιστημίου/ΤΕΙ)
Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ ή εργοδότες (κατεβάστε υπόδειγμα)
Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Όλα τα αρχεία, εκτός από το βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα είναι αποθηκευμένο σε μορφή Excel (τύπος xls ή xlsx), τα υπόλοιπα θα σκαναριστούν και θα επισυναφθούν σε μια από τις παρακάτω μορφές:
·     pdf
·     tiff
·     jpg.

Όλα τα σκαναρισμένα αρχεία θα έχουν όνομα αρχείου – με λατινικούς χαρακτήρες– τον τίτλο του πτυχίου/πιστοποιητικό/φορέα απασχόλησης (παράδειγμα):

ATHANASIOU-BASIKO_PTYXIO,
ATHANASIOU-FC_CAMBRIDGE,
ATHANASIOU-VEVEOSI_PROYPHRESIAS_ΟΑΕΕ

Σημαντικό:

Προτεινόμενοι περιηγητές:
·     Firefox
·     Chrome
·     Internet Explorer
·     Safari

Συνίσταται το μέγεθος αρχείου κάθε σκαναρισμένου δικαιολογητικού να είναι μικρότερο του 1MB!
Στις περιπτώσεις εκείνες που επιτρέπεται η επισύναψη περισσότερων αρχείων θα πρέπει το συνολικό τους μέγεθος να είναι μικρότερο ή ίσο του 1Mb!
Για να μην αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις πρόσθετες οδηγίες που εμφανίζονται κάτω από κάθε πεδίο της ηλεκτρονικής φόρμας.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κληθούν να περάσουν από συνέντευξη. Θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση από τη Γραμματεία.