Ο μέγιστος ετήσιος αριθμός νέων μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ, ορίστηκε στους σαράντα (40). Εξαιρούνται από τον παραπάνω περιορισμό οι ισοβαθμούντες κατά την αξιολόγηση και οι υπότροφοι (1) ΙΚΥ και (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους, καθώς και ένα (1) μέλος από το σύνολο των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

Για την λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση δώδεκα (12) μαθημάτων, τα οποία κατανέμονται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και συγκεντρώνουν αθροιστικά 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Η παρακολούθηση των μαθήματων (36 ώρες/ μάθημα) είναι υποχρεωτική́. Το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων απουσιών για κάθε μάθημα ορίζεται στο 30% (12 ώρες/ μάθημα)

Η διεξαγωγή των μαθημάτων γίνεται αποκλειστικά Σαββατοκύριακο (ώρες διδασκαλίας 10:00-16:00).

Στις περιπτώσεις διαλέξεων με φυσική παρουσία, αυτές πραγματοποιούνται στις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια των δύο Τμημάτων: Βόλος – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών-κτίριο Ματσάγγου και Λάρισα -Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Δίνεται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής των φοιτητών σε ποσοστό των διαλέξεων που θα υλοποιούνται μέσω πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το ποσοστό αυτό ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Νομοθεσίας.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.